Склад 7.3.0 Склад 7.3.0
Владовсофт Склад е складова програма за управление, осчетоводяване и контрол на складове и магазини. Тя ще Ви помогне да следите с лекота количествата на продуктите във Вашия склад/магазин, да осъществявате доставки и продажби и да издавате фактури. Продуктът е разработен е така, че да бъде лесен за работа дори за хора, които за пръв път се сблъскват със складов софтуер. При първоначалното стартиране на складовата програма въведете за име 'admin' и за парола 'admin', за да получите достъп до началния екран.
 1. Функционалност на безплатната складова програма
  • работа с до 25 продукти и услуги
  • възможност за поставяне снимки на продуктите
  • поддръжка на всички баркод скенери и баркод четци
  • форми за основните търговски операции - доставки и продажби
  • неограничен брой клиенти, доставки и продажби
  • мощен генератор на справки и отчети
  • широк набор от предварително дефинирани справки
  • използване на релационни бази данни в популярния Майкрософт Аксес формат
  • сортиране на таблиците в базата данни по определени колони
  • възможност за експорт на таблици в XML
  • експорт на таблици и справки като интерактивни уеб страници, готови за публикуване в Интернет или изпращане по e-mail - вижте примерна справка, експортирана от складовата програма (можете да сортирате по колона като щракнете името ѝ). Този експорт е особено полезна функция в случай, че сте в друг град или в чужбина, но желаете да следите ситуацията във Вашия склад/магазин. Склад Плюс улеснява тази задача още повече, тъй като може да изпраща автоматично ежедневни отчети на зададен от Вас e-mail адрес.
  • автоматично изчисляване на средно-претеглена цена
  • предпечатен преглед, избор на принтер и печат на таблици, форми и отчети
  • възможност за инсталиране на допълнителни модули
  • мрежови възможности по технологията клиент-сървър
  • ежедневно архивиране на базата данни
  • НОВО: включен превод на български, английски, руски, арабски и грузински език
  • изчерпателна помощна информация - вижте ръководството за работа със складовата програма
  • Модул: Каса - за следене наличността в касата и отчитане на допълнителни приходи и разходи
  • Модул: Производство
  • Модул: Валутна информация - обменен курс на над 150 валути
  • Модул: Графики - графични и таблични месечни отчети и баланси

 2. Допълнения в Склад Плюс
  • неограничен брой продукти и услуги
  • следене на отложени плащания
  • оператори с различни права
  • персонализирано заглавие при печат на доставки, продажби и фактури
  • много бази данни на един компютър и лесно превключване между тях
  • импорт и експорт на данни от Аксес и Ексел
  • експорт в PDF на всички документи и справки от прозореца за предпечатен преглед и издаване на електронни фактури в PDF формат
  • Модул: Фактури
  • Модул: Ревизии
  • Модул: Статистики

  Важно: При закупуване на Склад Плюс всички данни и настройки от безплатната версия на складовата програма се запазват и можете безпроблемно да продължите работа с отключени допълнителните възможности и модули.

 3. Мрежови възможности
  Владовсофт Склад Плюс предлага мрежови възможности по технологията клиент-сървър. На един компютър, наречен сървър, се инсталира пълната верния на Склад Плюс а на останалите компютри се инсталира клиентското приложение за работа в мрежа Склад Клиент. Клиентското приложение се свързва със сървъра и получава и изпраща данни към неговата база данни. По този начин можете да имате няколко компютъра, които работят върху общи данни - тези на сървъра. С настоящата версия на Владовсофт Склад Клиент можете да извършвате продажби и доставки. Склад Клиент е отделна програма и не е част от пакета Склад Плюс. Необходимо е закупуване на отделен лиценз за Склад Клиент за всеки компютър, на който възнамерявате да го ползвате. Пълнофункционална 30-дневна версия на клиентското приложение можете да изтеглите от следната връзка:

  Изтегли Склад Клиент

 4. Допълнителни модули за складовата програма
  Платената версия на складовата програма дава достъп до полезни допълнителни модули, чрез които ще можете с лекота да издавате фактури, да правите ревизии и да разглеждате статистики за продажбите във Вашия склад/магазин. След закупуване на лиценз за Склад Плюс модулите се интегрират в складовия софтуер и са достъпни при щракване на бутон Модули от началния екран.

  Изтегли Склад

Facebook
Софтуерни изисквания

- Операционна система: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

- За компютри с Windows XP е необходим инсталиран Microsoft .NET Framework 2.0

Новини
06.11.2016
 • версия 7.3.0 на Фиторг
18.09.2016
 • версия 7.2.0 на Фиторг
16.07.2016
 • версия 7.3.0 на Склад