Закупуване

П Р О Д У К Т И
Барген 89 лв.
А Б О Н А М Е Н Т И
Поддръжка и нови версии - 3 месеца 39 лв.
Поддръжка и нови версии - 6 месеца 59 лв.
Поддръжка и нови версии - 12 месеца 89 лв.
С П Р Е Н И О Т П Р О Д А Ж Б А З А Б Ъ Л Г А Р И Я
Фиторг 299 лв.
Склад Плюс 149 лв.
Склад Плюс + Поддръжка и нови версии за 12 м. 199 лв.
Хотел 189 лв.
Фиторг Клинет 119 лв.
Склад Клиент 59 лв.
 • Важно Някои наши софтуерни продукти не изпълняват всички нови изисквания на наредба Н-18 на НАП, влизащи в сила от 30.09.2019. Поради това спираме продажбата им на територията на България до промяна на ситуацията. След влизане в сила на наредбата, настоящите версии на Владовсофт Склад, Фиторг и Хотел ще може да се използват само в обекти в чужбина, които не попадат под силата на българското данъчно законодателство. Наредбата не важи за Барген и той може да се използва навсякъде.
 • Всички цени са крайни и са за единичен лиценз (тоест за 1 компютър) за неограничен период от време.
 • За заплащане чрез системата на epay.bg използвайте бутона <ePay Now> до желания продукт или услуга.
 • За заплащане чрез PayPal профил или чрез дебитна или кредитна карта, използвайте бутона <PayPal> до желания продукт или услуга.
 • Ако желаете да заплатите по банков път, за основание посочете: "Плащане от <Вашия e-mail>" и преведете стойнността на желаните от Вас продукти и абонаменти по нашата банкова сметка:
  Банка: Райфайзенбанк
  BIC: RZBB BGSF
  IBAN: BG68 RZBB 9155 1003 4007 01
 • Закупуването на абонамент за поддръжка и нови версии е по желание на клиента. Предимството за клиенти с активен такъв абонамент е, че получават всички нови версии на програмата, излезли в рамките на активността на абонамента, както и разширена поддръжка, включваща редакция на базата данни от наша страна като например възстановяване на забравена парола, почистване и оптимизиране на базата данни и т.н.
 • Пишете ни след извършване на плащането и до 1 работен ден ще получите активиращ код за закупената програма на посочения от Вас e-mail.

Ако имате въпроси, пишете ни