Закупуване

П Р О Д У К Т И
Барген 89 лв.
А Б О Н А М Е Н Т И
Поддръжка и нови версии - 6 месеца 59 лв.
Поддръжка и нови версии - 12 месеца 89 лв.
Важно Софтуерите за управление на продажби по-долу не покриват всички нови изисквания на Наредба Н-18 на НАП. След влизане в сила на наредбата на 31.01.2020 ще можете да ги използвате, само ако във Вашия обект няма изискване за издаване на касови бележки, например ако приемате плащания само по банков път или обектът Ви е в чужбина и не попада под силата на българското данъчно законодателство.
С О Ф Т У Е Р И З А У П Р А В Л Е Н И Е Н А П Р О Д А Ж Б И
Фиторг 299 лв.
Склад Плюс 149 лв.
Склад Плюс + Поддръжка и нови версии за 12 м. 199 лв.
Хотел 189 лв.
Фиторг Клинет 119 лв.
Склад Клиент 59 лв.
 • Всички цени са крайни и са за единичен лиценз (тоест за 1 компютър) за неограничен период от време.
 • За заплащане чрез системата на epay.bg използвайте бутона <ePay Now> до желания продукт или услуга.
 • За заплащане чрез PayPal профил или чрез дебитна или кредитна карта, използвайте бутона <PayPal> до желания продукт или услуга.
 • Ако желаете да заплатите по банков път, за основание посочете: "Плащане от <Вашия e-mail>" и преведете стойнността на желаните от Вас продукти и абонаменти по нашата банкова сметка:
  Банка: Райфайзенбанк
  BIC: RZBB BGSF
  IBAN: BG68 RZBB 9155 1003 4007 01
 • Закупуването на абонамент за поддръжка и нови версии е по желание на клиента. Предимството за клиенти с активен такъв абонамент е, че получават всички нови версии на програмата, излезли в рамките на активността на абонамента, както и разширена поддръжка, включваща редакция на базата данни от наша страна като например възстановяване на забравена парола, почистване и оптимизиране на базата данни и т.н.
 • Пишете ни след извършване на плащането и до 1 работен ден ще получите активиращ код за закупената програма на посочения от Вас e-mail.

Ако имате въпроси, пишете ни