Владовсофт Хотел 12.0

Хотелски софтуер

Владовсофт Хотел е софтуер за управление на хотели. Той отчита всички продажби на продукти и услуги, резервации и настанявания и прави управлението на Вашия хотел по-лесно от всякога. При първоначалното стартиране на хотелската програма въведете за име 'admin' и за парола 'admin', за да получите достъп до началния екран.

Изтегли Хотел Закупи Хотел

Възможности на хотелския софтуер


 • работа с неограничен брой продукти и услуги
 • работа с неограничен брой стаи, резервации и настанявания
 • работа с оператори с различни права
 • форми за основните търговски операции - доставки и продажби
 • работа с баркод скенери и баркод четци
 • сортиране на таблиците в базата данни по определени колони
 • възможност за импорт и експорт на отделни таблици
 • експорт на таблици като интерактивни уеб страници, готови за публикуване в Интернет
 • автоматично изчисляване на средно-претеглена цена
 • богат набор от справки и отчети, както таблични, така и графични
 • предпечатен преглед, избор на принтер и печат на таблици, форми и отчети
 • импорт и експорт на данни от и към Аксес и Ексел
 • експорт на таблици, документи и справки в PDF формат
 • задаване различни цени на стаите за до 10 периода от годината
 • издаване на фактури, включително електронни фактури в PDF формат
 • плащане резервация на части - капаро и доплащане
 • НОВО - сметка за стая, което позволява отложено плащане на продукти и услуги, например когато гостите напускат хотела
 • ежедневно архивиране на базата данни
 • изчерпателна помощна информация

Основни предимства на софтуера за хотели Владовсофт Хотел


 • компактен размер - в инсталиран вид хотелската програма заема не повече от 4 MB
 • бързодействие - софтуерът е оптимизиран да работи бързо дори на стари компютри
 • включва превод на 4 езика - български, английски, италиански и руски
 • приятен външен вид
 • интуитивна работа - менютата и опциите са раположени там, където ги очаквате
 • експорт в Аксес, Ексел, HTML и PDF - позволява лесно да изпращате документи, справки и електронни фактури по email
 • ежедневно архивиране на базата данни - не се страхувайте от повреда или загуба на данни, винаги можете да възстановите базата от архива
 • хотелски софтуер на достъпна цена

Можете да изтеглите пълнофункционална 30-дневна версия на софтуера за хотели от следния бутон:

Изтегли Хотел Закупи Хотел