Продажби за периода 01 Януари 2010 г. - 31 Декември 2010 г.

Име Клиент Доставчик Тип плащане Общо Платени Дата Оператор Забележка
1 Продажба Company 1 Company 1 брой 6,15 лв. 6,15 лв. 6.1.2010 г. 13:28:16 ч. admin -
2 Продажба Company 2 Company 1 брой 34,75 лв. 34,75 лв. 13.2.2010 г. 13:28:53 ч. admin -
3 Продажба Company 2 Company 1 кредитна карта 10,25 лв. 10,25 лв. 3.2.2010 г. 13:29:14 ч. admin -
4 Продажба Company 1 Company 1 банков път 19,76 лв. 19,76 лв. 29.4.2010 г. 13:29:30 ч. admin -
5 Продажба - Company 1 брой 6,25 лв. 6,25 лв. 9.6.2010 г. 13:29:59 ч. admin -
6 Продажба Company 1 Company 1 банков път 6,90 лв. 6,90 лв. 26.7.2010 г. 13:30:24 ч. admin -
7 Продажба Company 1 Company 1 брой 46,20 лв. 46,20 лв. 11.8.2010 г. 13:30:41 ч. admin -
8 Фактура Company 2 Company 1 банков път 30,85 лв. 30,85 лв. 17.8.2010 г. 13:31:55 ч. admin Без ДДС по чл. 113, ал. 9 от ЗДДС
9 Продажба Company 1 Company 1 брой 9,30 лв. 9,30 лв. 26.8.2010 г. 13:33:02 ч. admin -
10 Продажба Company 1 Company 1 брой 42,72 лв. 42,72 лв. 8.7.2010 г. 13:33:23 ч. admin -
11 Продажба - Company 1 брой 10,05 лв. 10,05 лв. 26.8.2010 г. 13:33:49 ч. admin -
12 - Company 1 Company 1 брой 6,75 лв. 6,75 лв. 26.8.2010 г. 13:34:33 ч. admin -
13 - Company 2 Company 1 брой 72,60 лв. 72,60 лв. 26.8.2010 г. 13:34:43 ч. admin -
14 - Company 1 Company 1 брой 6,98 лв. 6,98 лв. 26.8.2010 г. 13:34:58 ч. admin -
Общо: 309,51 лв.
Generated by Vladovsoft