Владовсофт Фиторг
Фиторг е софтуер предназначен за управление и контрол на фитнес зали. При първоначалното стартиране на програмата въведете за име 'admin' и за парола 'admin', за да получите достъп до началния екран.
 1. Възможности към настоящия момент
  • работа с множество потребители с различен статут и права
  • работа с абонаменти и услуги
  • работа с баркод скенери и баркод четци
  • възможност за задаване различна цена на услугите спрямо часа от денонощието
  • работа с неограничен брой клиенти
  • възможност за поставяне снимки на клиентите
  • работа с рецепти и рецептурни книги - редактиране, импорт, експорт, продажба
  • форми за основните търговски операции - доставки и продажби
  • използване на релационни бази данни
  • четене и запис на базите данни в Access формат
  • сортиране на таблиците в базата данни по определени колони
  • възможност за импорт и експорт на отделни таблици
  • експорт на таблици като интерактивни уеб страници, готови за публикуване в Интернет
  • справки и търсене в базата данни
  • справка за хората в залата в настоящия момент
  • справка за рожденните дни на клиенти в следващите 2 дни
  • бързо и лесно изготвяне на дневен отчет
  • автоматично попълване на регистри след извършване на определена търговска операция
  • автоматично изчисляване на средно-претеглена цена
  • изготвяне на графични отчети с възможност за запис в богат набор от графични формати
  • възможност за следене работното време на служителите
  • ежедневно архивиране на базата данни
  • изчерпателна помощна информация
 2. Основни предимства
  • компактен размер - в инсталиран вид програмата заема не повече от 3 MB
  • бързодействие - базата данни се зарежда в RAM паметта за няколко секунди и след това всички операции се извършват бързо
  • приятен външен вид - анимирани бутони и менюта, приятни за окото цветове
  • изчистен облик - без излишни менюта и бутони, без дублиращи се функции
  • многоезиков интерфейс - английски или български, изборът е ваш
  • интуитивна работа - менютата и опциите са раположени там, където ги очаквате
  • автоматични изчисления - програмата пресмята и попълва автоматично множество данни, с което ви оттървава от досадна работа
  • експорт в HTML - прави публикуването на продуктите и услугите предлагани във Вашия клуб по-лесно отвсякога
  • ежедневно архивиране на базата данни - не се страхувайте от повреда или загуба на данни, винаги можете да възстановите базата от архива
Принцип на работа

Началния екран на Фиторг предоставя достъп до основните функции на програмата. Ще разгледаме основните принципи, които трябва да знаете, за да започнете работа с програмата. За по-подробна информация стартирайте Фиторг и щракнете бутон Помощ.

 1. Попълване на наличните карти
  Клиентите, влизащи в клуба, се отчитат чрез своята клиентска карта. Най-удобно е на картата да има баркод и Вие просто да я щраквате с баркод четец. Но преди да започнете да издавате карти на клиенти, трябва да ги попълните в базата данни на Фиторг. Щракнете бутон Карти за да отворите формата за редактиране на карти. Чрез бутон Добави от лентата с инструменти попълнете всички карти, които са налични. Поставете отметка в полето карта за гости за картите, които ще давате на клиенти, които не са закупили абонамент, а са дошли за еднократно посещение. С помощта на бутон Вмъкни поредица можете да вмъкнете поредица от карти с последователни номера.
 2. Попълване на абонаментите и услугите предлагани в клуба
  Попълнете таблици Абонаменти и Услуги с абонементите и услугите предлагани във Вашия клуб. За да направите това, щракнете на бутон База данни и изберете съответната таблица от падащия списък. Забележете, че за услугите можете да попълните различни цени, спрямо часа от денонощието. Например, ако имате услуга Fitness 1x, служеща за единично посещение във фитнеса и цената на единично посещение от 9 до 14 часа е 2,50 лв, а след 14 часа цената е 3 лв, то попълнете: Време1 = 9, Цена1 = 2.5, Време2 = 14, Цена2 = 3. Чрез бутон Редактиране от лентата с инструменти можете по всяко време да промените параметрите на текущо избраната от таблицата услуга.
 3. Работа с продукти
  Попълнете таблица Продукти с продуктите предлагани в клуба. Продуктите могат да бъдат продавани чрез въвеждане на баркод в поле Продукт баркод (можете също да въведете и пълното или част от името на продукта) или чрез щракване на бутон Плащания от началния екран и после на Продажби.
 4. Регистриране на нов клиент
  След като сте попълнили таблицата с карти, можете да започнете работа с Фиторг. Регистрирането на нов клиент става от поле Клиент номер от началния екран на програмата. Въведете номер на налична карта (или директно сканирайте номера с баркод четец) и натиснете Enter от клавиатурата. Ще се отвори прозорец за въвеждане на нов клиент. Попълнете необходимите данни и щракнете на ОК. Пред Вас ще се отвори прозорецът за работа с клиент.
 5. Отваряне прозореца за работа с клиент
  В поле Клиентски номер въведете номера на клиента и натиснете Enter от клавиатурата. Можете да въведете и пълното или част от името на клиента. В този случай Фиторг ще претърси базата с имена на клиенти и ще отвори прозорец с данните за клиента с това име или ще Ви покаже списък за избор, ако няколко има няколко клиента със зададеното име.
 6. Работа с клиент
  За да добавите абонамент към данните на клиент, щракнете на бутона Нов абонамент и изберете абонамент от списъка. С бутон Ново плащане можете да добавите към сметката на клиента закупуването на продукт (например минерална вода), като имате възможност да посочите дали клиентът го заплаща веднага или ще плати на излизане от клуба. Чрез зелената стрелка в долната част на прозореца вкарвате клиента в клуба, като избирате с какво той заплаща - с някой от активните абонаменти или чрез еднократно заплащане за услуга. Чрез червената стрелка клиентът излиза от клуба.
 7. Еднократни посещения
  Ако човек пристига в клуба, но не желае да закупува абонамента, а просто иска да си плати за еднократно посещение или услуга, дайте му някоя от наличните карти за гости. Въведете номера й в поле Клиент номер (отново е по-удобно да използвате баркод четец за целта) и натиснете Enter от клавиатурата. Изберете услугата, за която си плаща посетителят и щракнете на OK. Когато той излиза от клуба, вземете картата за гости, която сте му дали, въведете номера й отново в поле Клиент номер и отговорете утвърдително на въпроса дали гостът излиза от клуба.
Лицензиране
Закупуването и лицензирането на софтуер от Владовсофт минава през следните етапи:
 1. Инсталирайте желания софтуер на Вашия компютър.
 2. Проверете клиенткия си номер и го изпратете на vladovsoft@gmail.com, заедно с името на продукта, който желаете да закупите.
 3. Преведете сумата, отговаряща на цената на избрания от Вас продукт по нашата банкова сметка или заплатете директно по интернет.
 4. След извършване на плащането, в рамките на 1 работен ден ще получите e-mail с отключващ код за закупения софтуер.
 5. Поддръжка:
  При закупуване на "Абонамент за поддръжка и нови версии", Вие получавате приоритетен отговор на Вашите въпроси по e-mail, както и всички нови версии на програмата излезли в рамките на активността на абонамента.
 6. Гаранция на качеството:
  За да сте сигурни в качеството на софтуера, който ползвате, теглете го единствено от www.vladovsoft.com. Така ще знаете, че сте с най-актуалните и най-добри версии на нашия софтуер и компютърът Ви няма да бъде заразен със зловреден код.

Владовсофт

Copyright © Vladovsoft, 2014