Владовсофт Склад
Владовсофт Склад е софтуер за управление на складове и магазини. Програмата ще Ви помогне да следите с лекота количествата на продуктите във Вашия склад/магазин, да осъществявате доставки и продажби и да издавате фактури. Разработена е така, че да бъде лесна за работа дори за хора, които за пръв път се сблъскват със складов софтуер. При първоначалното стартиране на складовата програма въведете за име 'admin' и за парола 'admin', за да получите достъп до началния екран.
 1. Функционалност на безплатната версия
  • работа с до 25 продукти и услуги
  • възможност за поставяне снимки на продуктите
  • поддръжка на всички баркод скенери и баркод четци
  • форми за основните търговски операции - доставки и продажби
  • неограничен брой клиенти, доставки и продажби
  • мощен генератор на справки и отчети
  • широк набор от предварително дефинирани справки
  • използване на релационни бази данни в популярния Майкрософт Аксес формат
  • сортиране на таблиците в базата данни по определени колони
  • възможност за експорт на таблици в XML
  • експорт на таблици и справки като интерактивни уеб страници, готови за публикуване в Интернет или изпращане по e-mail
  • автоматично изчисляване на средно-претеглена цена
  • предпечатен преглед, избор на принтер и печат на таблици, форми и отчети
  • възможност за инсталиране на допълнителни модули
  • ежедневно архивиране на базата данни
  • включен превод на български, английски, руски и грузински език
  • изчерпателна помощна информация
  • Модул: Каса - за следене наличността в касата и отчитане на допълнителни приходи и разходи
  • Модул: Производство
  • Модул: Валутна информация - обменен курс на над 150 валути
  • Модул: Графики - графични и таблични месечни отчети и баланси
 2. Допълнения в Склад Плюс
  • неограничен брой продукти и услуги
  • следене на отложени плащания
  • оператори с различни права
  • персонализирано заглавие при печат на доставки, продажби и фактури
  • много бази данни на един компютър и лесно превключване между тях
  • импорт на данни от Аксес и Ексел
  • експорт на данни към Аксес и Ексел
  • експорт в PDF на всички документи и справки от прозореца за предпечатен преглед и издаване на електронни фактури в PDF формат
  • мрежови възможности по технологията клиент-сървър
  • Модул: Фактури
  • Модул: Ревизии
  • Модул: Статистики
  Важно: При закупуване на Склад Плюс всички данни и настройки от безплатната версия на складовата програма се запазват и можете безпроблемно да продължите работа с отключени допълнителните възможности и модули.
 3. Допълнителни модули
  Разширената версия на складовата програма дава достъп до полезни допълнителни модули, чрез които ще можете с лекота да издавате фактури, да правите ревизии и да разглеждате статистики за продажбите във Вашия склад/магазин. След закупуване на лиценз за Склад Плюс модулите се интегрират в складовия софтуер и са достъпни при щракване на бутон Модули от началния екран.

 

База данни

За да отворите базата данни щракнете върху бутона База данни от началния екран и изберете от падащия списък желаната таблица за редактиране. За да редактирате даден ред, щракнете двойно в него, или щракнете веднъж в него и после върху бутона Редактиране от лентата с инструменти. От бутон Експорт имате възможност да експортирате цялата база данни в архив, от който можете по всяко време да я заредите. Имате възможност да експортирате и само отделни таблици в XML формат или като интерактивна интернет страница.

При попълването на базата данни спазвайте следната последователност на работа:

 1. Попълнете таблица Фирми с Вашите фирми и Вашите клиенти. Фирмата с име '-' се използва като клиент по подразбиране при продажби и фактури и като доставчик по подразбиране при доставки и затова не може да бъде изтрита.
 2. Попълнете таблица Служители и задайте в коя фирма работи всеки служител.
 3. Попълнете таблица Операторски групи с правата за всяка група.
 4. Попълнете таблица Оператори, като за всеки оператор зададете име, парола, кой служител има право да влиза с него и към коя група с права принадлежи операторът.
 5. Попълнете таблица Продукти с предлаганите от Вас продукти.
 6. От бутон Продукти на началния екран можете да добавите снимка към всеки продукт.

Останалите таблици се попълват автоматично от програмата в процеса на работа и не е необходимо да въвеждате нищо в тях.

Импорт на данни

Можете да импортирате записи в базата данни от Аксес и Ексел. За целта, щракнете върху бутон Импорт от лентата с инструменти на формата за редактиране на базата данни и изберете типа на файла, който желаете да импортирате в базата данни и маркирайте самия файл. Ако изберете "Владовсофт база данни", цялата база данни ще бъде заменена със съдържанието на посочения от Вас архив. При избор на Аксес или Ексел файл, ще се отвори диалог, в който да посочите таблицата от импортирания файл, която желаете да използвате, и да зададете съответствията между нейните колони и колоните на текущо отворената таблица в Склад. Колоните отбелязани с червен цвят са задължителни и трябва задължително да зададете за всяка от тях от коя колона от импортирания файл да получи данните си.

Архивиране

От началния екран при щракване върху бутон Архивиране получавате достъп до архивиращите възможности на програмата. Владовсофт Склад архивира своята база данни ежедневно, а от тук Вие можете да я възстановите от някой от наличните архиви. Можете да настроите папката, в която Склад да записва автоматично генерираните архиви като за препоръчване е тази папка да е на диск различен от системния (който по подразбиране е C:) или например на USB флаш памет, свързана към компютъра. Така при евентуална повреда на системния диск ще можете да си възстановите данните от другия диск / USB памет.

Продукти

От бутон Продукти на началния екран получавате достъп до списъка с продукти. Избирате продукт по баркод или име от панела в горната част на прозореца. Можете да стесните списъка като въведете първите няколко букви от името на продукта. Когато сте готови с промените, щракнете върху бутона Запиши, за да ги съхраните в базата данни. Чрез бутона Нов продукт се показва диалогът за добавяне на нов продукт. Полетата с червено заглавие са задължителни за попълване. За всеки продукт можете да зададете изображение - щракнете областта за изображение с ляв бутон или с десен бутон и изберете Зареди. При щракване върху Изтрий ще се премахне изображението за продукта.

Доставки и продажби
 1. Форми за плащания
  От началния екран при щракване върху Плащания получавате достъп до основните видове търговски операции, поддържани от програмата - доставки (показват се и при щракване на F2 от клавиатурата), продажби (F3 от клавиатурата) и плащания. Интерфейсът на формите за продажби и доставки е почти еднакъв за доставки и продажби. Можете да промените името на документа като щракнете на заглавието му. За приключване на търговска операция е необходимо да щракнете върху бутона Запис, което ще доведе до запис на текущата търговска операция и изчистване на прозореца за да можете да осъществите нова. Чрез бутон Експорт можете да запишете текущата търговска операция като интерактивна уеб страница, като Ексел документ, Аксес файл или като XML файл с данни. Бутонът Печат служи за разпечатване на данните от текущата търговска операция, а чрез бутон Отвори можете да отворите вече записана доставка или продажба за повторен преглед, печат или редакция.
 2. Избор на фирма
  От падащия списък в лявата част на формата можете да изберете фирмата, която участва в търговската операция с Вашата фирма (т.е. фирма-доставчик при доставка или фирма-клиент при продажба). Всички продажби се регистрират в таблица Продажби, а продадените продукти както и общата им стойност се записват в таблица Продажба - детайли. Аналогично доставките се регистрират в таблици Доставки и Доставка - детайли.
 3. Добавяне, редактиране и изтриване на артикули
  Можете да избирате продукт както чрез въвеждане на баркода му (от клавиатурата или чрез баркод четец), така и чрез въвеждане на името му. За да стесните падащия списък с имена е необходимо да въведете няколко букви от името на продукта. При щракване на бутона с три точки до полето за име на продукт ще се отвори таблица с всички налични продукти, от която можете лесно да изберете желания продукт. Поддържа се и възможност за филтриране на таблицата по баркод, име или продуктова група. В полетата непосредствено до баркода и името можете да зададете продаваното/доставяното количество от продукта както и цената му. При извършване на продажби Склад изчислява и попълва цената на продукта, като взема под внимание ДДС-то за Вашата фирма и отстъпката, която е зададена за избрания от списъка в ляво купувач, а при доставки се попълва автоматично текущата доставна цена. Вие можете да оставите тази цена, но имате възможност и да я промените. Когато сте готови, щракнете върху бутона Добави или натиснете F3, за да добавите продукта към текущата операция. Артикул можете да изтриете от списъка като щракнете с десен бутон върху него и после после щракнете Изтрий от появилото се контекстно меню. При щракване върху Редактирай от контекстното меню ще можете да промените количеството на артикула.
 4. Бракуване на стока
  За да бракувате един или повече продукти, отворете формата за продажби, от падащия списък за тип плащане изберете брак и просто добавете продуктите и количествата, които искате да бракувате по същия начин, по който ги добавяте при продажби.
 5. Списък с неплатени доставки и продажби
  При щракване върху бутон Плащания от началния екран и после на Неплатени Владовсофт Склад ще Ви покаже списък с всички неплатени или частично платени доставки и продажби. За да въведете плащане по някои от тях, изберете записите, които ще бъдат заплатени (за да изберете няколко записа зъдръжте Ctrl или Shift) и щракнете бутон Плащане. Склад ще ви попита за типа и размера на плащането и след това автоматично ще обнови избраните записи.
Плащания и каса

От началния екран при щракване върху Плащания и после върху Каса получавате достъп до формата за следене наличността в касата и допълнителните плащания. Чрез бутона Ново плащане" можете да въвеждате информация за всякакви приходи и разходи свързани с дейността Ви като например заплати на служителите, наем на помещението и т.н. Тези плащания участват в изчислението на месечния и годишни баланси. Във формата за плащания можете да въведете стойност на плащането и описание. Когато сте попъплнили необходимите данни, щракнете OK за да запишете прихода/разхода в базата данни. Ако желаете да редактирате или изтриете определен приход или разход, е необходимо да щракнете с десен бутон върхи него в таблицата и да изберете съответно "Редактирай" или "Изтрий" от появилото се контекстно меню.

Всички въведени чрез тази форма приходи и разходи, както и всички продажби, доставки, фактури и отложени плащания се отразяват на наличността в касата. Ако желаете, можете да зададете стойността на парите в касата и ръчно като щракнете на сумата налична към момента в касата, който се показва в долната дясна част на прозореца и въведете актуалната наличност в момента.

Справки

От началния екран при щракване върху бутона Справки, получавате достъп до справките, налични в програмата. Първо посочете периода на справката като изберете предварително зададен или лично укажете рамките му. Можете да видите предварително въведена справка като я щракнете двойно или я изберете и щракнете върху бутона Покажи справката.

Ако изберете Генератор на справки... ще се отвори диалогов прозорец, чрез който можете да създадете своя собствена справка. Възможностите са неограничени - можете да филтрирате всяка таблица по една, няколко или всички колони в нея като за целта е необходимо просто да изберете таблица от падащия списък в горната част на прозореца и за всяка колона, за която желаете да зададете филтър да изберете оператор и да въведете стойност. Например за да направите справка за всички продукти, съдържащи в името си думата "мляко", е необходимо да изберете таблица "Продукти", за колона "Име" да изберете оператор "съдържа", за стойност да въведете "мляко" и да щракнете бутон OK.

При някои таблици е налично контекстно меню, чрез което можете да видите датайли за избрания запис. За целта щракнете с десен бутон на мишката върху даден ред от таблицата и от появилото се меню щракнете върху Детайли...

Настройки

От началния екран при щракване върху бутон Настройки получавате достъп до настройките на програмата. В тях можете да зададете шрифта, който да се използва в началния екран, езика на интерфейса на програмата, региона в който се намирате и дали да бъдат включени визуалните екстри или не. Регионът, който зададете определя валутата използвана в програмата, например "лв.", "$", "€", "£", "¥" и т.н.

В раздел Поведение можете да настроите къде да се съхраняват архивите на базата данни. За препоръчване е да изберете папка на различен от системния диск (който по подразбиране е C:) или на USB флаш памет, защото така в случай на повреда на системния диск ще можете да си възстановите данните от другия диск / USB памет. Имайте предвид, че ако изберете USB памет за архивирането е много важно тя да бъде свързана към компютъра преди да затворите Склад, за да може програмата да архивира базата данни и да я запише на нея. Най-добре е USB паметта да е постоянно свързана докато работите с програмата, за да не забравите да я поставите някой път. Също от раздел Поведение можете да укажете какво да се случва при затваряне на прозорец с незаписани промени, дали при натискане на Enter във формата за продажби да вмъква директно продукт вместо да се преминава към въвеждане на количество и да се поставя ли днешна дата на неплатените записи при плащането им.

Потребителите на платената версия - Владовсофт Склад Плюс могат да се възползват от настройките в раздели Бази данни и Мрежа.

Раздел Бази данни Ви дава възможност да изберете една от 10 бази данни, която да се зареди при следващото стартиране на програмата. По този начин, можете лесно да работите с няколко бази на един компютър, например за да следите няколко склада и/или магазина. Когато желаете да започнете работа с нов обект, просто изберете празна база данни от списъка и при следващото си стартиране Владовсофт Склад ще Ви попита за фирмени данни за новия обект, след което ще можете да продължите работа по обичайния начин. Името на текущо заредената база данни можете да смените като щракнете заглавието над бутоните в началния екран на програмата, което първоначално е "Default".

Раздел Мрежа Ви позволява да включите Владовсофт Склад Плюс в сървърен режим за да може едно или повече клиентски приложения Склад клиент да се свързват с него и да работят съвместно върху неговата база данни. За целта поставете отметка върху полето "Работи като сървър" и изберете IP адрес и порт за сървъра. Този IP адрес и порт трябва да въведете в клиентското приложение за да може то да се свърже със сървъра. Имайте предвид, че ако компютрите не са в една и съща локална мрежа (LAN), т.е. желаете да ги свържете през Интернет, ще е необходимо или те да имат статични IP адреси, или да настроите пренасочване на портове (port forwarding) на Вашия рутер. Попитайте мрежовия си администратор за повече информация.

Модули

Склад позволява инсталирането на неограничен брой допълнителни модули, които да обогатят функционалността на програмата и да я направят да отговаря по-точно на вашите изисквания. Всички инсталирани модули са достъпни чрез бутона Модули от началния екран.

В базовата версия на Склад е включен модулът Валути, който предлага актуална валутна информация (обновяваща се през Интернет в реално време) за над 150 валути. Просто изберете от падащите списъци (може да въведете първите няколко букви на желаната валута за да стесните списъка) желаните от Вас до 3 двойки валути и ще получите информация за техния обменен курс. Избраните валути се запомнят от програмата и при следващото стартиране на модул Валути, Склад ще се свърже към Интернет и отново ще Ви предостави актуална валутна информация.

Друг модул наличен в базовата версия е модул Графики. С негова помощ можете да видите извлечение за баланса за до 5 произволно избрани месеца в графичен и табличен вид. Резултатите можете да съхраните като графичен файл.

Вижте списъка с налични модули

Производство

За да редактирате продукцията, щракнете върху бутона Производство от началния екран. Ще се отвори прозорец в горната половина на който е разположена таблица с продуктите, резултат от процеса на производство, а в долната полувина - продуктите съставки. Чрез съответните ленти с инструменти разположени над всяка таблица можете да добавяте, променяте и изтривате продукция и съставки.

Продажбата на продукция се осъществява по същия начин като продажбата на обикновени продукти, тъй като резултатът от продукцията реално представлява обикновен продукт записан в таблица "Продукти" с единствената разлика, че при продажба на такъв продукт Владовсофт Склад автоматично намалява количествата на неговите съставки.

Ревизии

Модул Ревизии Ви предоставя възможност да извършвате проверка на количествата на продуктите във Вашия склад/магазин по различни критерии. След инсталирането си, модулът се интегрира във Владовсофт Склад и е достъпен чрез щракване на бутон Модули и после "Ревизии". При стартиране на модула ще се отвори форма, в която да изберете типа ревизия, който желаете да направите. Налични са 3 типа ревизии:

 • Ревизия по доставни цени - при този тип ревизия се показва списък с всички продукти и наличните им количества спрямо базата данни на Склад. В поле "Намерени" можете да попълвате намереното количество за всеки продукт. Програмата автоматично изчислява липсите по доставната цена на продуктите.
 • Ревизия по продажни цени - при този тип ревизия се показва списък с всички продукти и наличните им количества спрямо базата данни на Склад. В поле "Намерени" можете да попълвате намереното количество за всеки продукт. Програмата автоматично изчислява липсите по продажната цена на продуктите.
 • Ревизия за продуктова наличност - този тип ревизия служи за ориентир кои продукти имат количества по-малки от зададените в поле "Мин кол" в Склад. Всички такива продукти имат отметка в колона "Недостиг". Можете да сортирате таблицата по тази колона като щракнете върху заглавието ѝ, а също и да филтрирате таблицата по тази колона чрез бутон Филтър.

Можете да използвате поле "Баркод" за да въведете/сканирате баркод етикет и след натискане на Enter от клавиатурата, програмата ще маркира продукта със зададения баркод. С помощта на бутон Филтър можете да филтрирате списъкът с продукти по желани от Вас критерии, аналогично на тези в Справки. Например при ревизия за продуктова наличност можете да изберете за поле "Недостиг" оператор "е" и да поставите отметка в поле "Стойност" и при натискане на OK в таблицата ще останат само продуктите, които имат количество по-малко от минимално допустимото. Чрез бутон Експорт можете да експортирате таблицата като интерактивна уеб страница както и като файл в Аксес или Ексел формат.

Статистики

Модул Статистики Ви предоставя справки в графичен и табличен вид за най-продаваните продукти и най-добрите клиенти на Вашия склад/магазин. От падащия списък в горната дясна част на прозореца можете да изберете периода, за който желаете да направите справка. Данните се показват под формата на кръгова диаграма, а при щракване на бутон Таблица можете да ги видите и в табличен вид. Чрез бутоните Печат и Експорт можете съответно да разпечатате справката или да я експортирате в широк набор от графични формати.

Фактури

Модул Фактури Ви предоставя възможност да създавате професионално изглеждащи фактури с минимални усилия. След инсталирането си, модулът се интегрира във Владовсофт Склад и е достъпен чрез щракване на бутон Модули и после "Фактури". При успешно завършване на фактура, тя се регистрира в таблици Продажби, Продажба - детайли и Фактура - детайли.

Формата за фактури предоставя възможност за избор на фирма клиент, както и човекът издал и този получил фактурата. Падащите списъци за избор вземат данните си от таблици Фирми и Служители, ето защо е важно първо да ги попълните преди да преминете към издаването на фактура. За да смените типа на фактурата, щракнете върху текста Фактура и въведете нов тип. При щракване върху текста оригинал под името на фактурата този текст се променя на копие и обратно. Непосредствено под него имате възможност да зададете номер и дата на фактурата както и типа плащане. По-долу има информация за банковата сметка на доставчика. Можете да избирате продукт както чрез въвеждане на баркода му (от клавиатурата или чрез баркод четец), така и чрез посочване на името му. За да стесните падащия списък с имена е необходимо да въведете първите няколко букви от името на желания продукт. В полетата непосредствено до баркода и името можете да зададете продаваното количество от продукта както и цената му.

При извършване на продажби Склад изчислява и попълва цената на продукта, като взема под внимание и отстъпките или ДДС-то, които са зададени за избрания от списъка в ляво купувач. Вие можете да оставите тази цена, но имате възможност и да я промените. Когато сте готови, щракнете върху бутона Добави (или натиснете F3), за да добавите продукта към текущата операция. Продукт можете да изтриете от списъка като щракнете с десен бутон върху него и после върху Изтрий от появилото се меню. В поле Забележка можете да въведете свободен текст по ваш избор. В долната дясна част на прозореца са разположени бутоните съответно за записване, отваряне, изчистване, печат на фактурата и за показване на текущата помощна информация. В диалога за отваряне на фактури можете да видите номера на фактура, като щракнете върху нея - номерът й се показва в заглавната лента на прозореца. Когато отворите фактура, формата за фактури става неактивна, като имате възможност единствено отпечатате отворената фактура. От предпечатния преглед можете да експортирате фактурата и като графичен файл. При щракване върху бутона Изчистване данните от заредената фактура се изчистват и формата за фактури отново минава в готовност за създаване на нова фактура.

Лицензиране
Закупуването и лицензирането на софтуер от Владовсофт минава през следните етапи:
 1. Инсталирайте желания софтуер на Вашия компютър.
 2. Проверете клиенткия си номер и го изпратете на vladovsoft@gmail.com, заедно с името на продукта, който желаете да закупите.
 3. Преведете сумата, отговаряща на цената на избрания от Вас продукт по нашата банкова сметка или заплатете директно по интернет.
 4. След извършване на плащането, в рамките на 1 работен ден ще получите e-mail с отключващ код за закупения софтуер.
 5. Поддръжка:
  При закупуване на "Абонамент за поддръжка и нови версии", Вие получавате приоритетен отговор на Вашите въпроси по e-mail, както и всички нови версии на програмата излезли в рамките на активността на абонамента.
 6. Гаранция за качество:
  За да сте сигурни в качеството на софтуера, който ползвате, теглете го единствено от www.vladovsoft.com. Така ще знаете, че сте с най-актуалните и най-добри версии на нашия софтуер и компютърът Ви няма да бъде заразен със зловреден код.

Владовсофт

Copyright © Vladovsoft, 2016