Владовсофт Склад 15.0

Складова програма, софтуер за складове и магазини

Владовсофт Склад е лесен за работа софтуер за складове и магазини. Складовата програма ще Ви помогне да следите с лекота продукти, наличности и клиенти, да правите доставки и продажби, да издавате фактури и електронни фактури в PDF формат, да правите справки. Клиентите с активен абонамент за поддръжка получават облачно архивиране и интернет справки от всеки компютър, таблет и телефон. При първоначалното стартиране на складовата програма въведете за име 'admin' и за парола 'admin', за да получите достъп до началния екран.

Изтегли Склад Интернет справки

Възможности на складовата програма


Функционалност Безплатна версия Склад Плюс
Брой клиенти, доставки и продажби неограничен неограничен
Поставяне на снимки на продуктите
Работа с баркод скенери и четци
Форми за доставки и продажби
Голям брой справки и отчети
Мощен генератор на справки
Експорт на таблици и справки като уеб страници (HTML формат) и в XML формат
Автоматично изчисляване на средно-претеглена цена след доставка на продукти
Предпечатен преглед, избор на принтер и печат на таблици, форми, фактури и отчети
Мрежови възможности по технологията клиент-сървър
Ежедневно архивиране на базата данни
Превод на: български, английски, арабски, грузински, италиански, руски, сръбски, френски
Интернет справки: качвайте данни и правете справки от всяко устройство с Интернет Изисква абонамент Изисква абонамент
Изчерпателно ръководство за работа
Модул: Производство - създаване на съставни продукти
Модул: Каса - следи наличността в касата и допълнителните приходи и разходи
Модул: Печалба и загуба - графични и таблични отчети за печалбите и загубите
Брой продукти и услуги 25 неограничен
Брой бази данни на един компютър 1 10
Следене на отложени плащания  
Оператори с различни права  
Персонализирано заглавие и фирмено лого при печат на доставки, продажби и фактури  
Превръщане на продажби във фактури  
Импорт и експорт на данни от Аксес и Ексел  
Експорт в PDF на документи и справки от прозореца за предпечатен преглед  
Издаване на електронни фактури в PDF формат  
Модул: Фактури  
Модул: Ревизии  
Модул: Статистики  
  Изтегли Закупи

Важно При закупуване на Склад Плюс всички данни и настройки от безплатната версия на складовата програма се запазват и можете безпроблемно да продължите работа с отключени допълнителните възможности и модули.

Допълнителни модули

Платената версия на складовата програма (Склад Плюс) дава достъп до полезни допълнителни модули, чрез които можете с лекота да издавате фактури и електронни фактури в PDF формат, да правите ревизии и да разглеждате различни статистики за продажбите във Вашия склад/магазин като най-продавани продукти, най-добри клиенти и други.

Работа в мрежа


Владовсофт Склад предлага мрежови възможности по технологията клиент-сървър. На един компютър, наречен сървър, се инсталира Владовсофт Склад и се активира сървърният му режим като се щраква бутон "Настройки" от началния екран, отваря се раздел "Мрежа" и се поставя отметка на "Работи като сървър". Запишете си IP адреса и порта избран в раздел "Мрежа". След рестартиране на Владовсофт Склад, той започва да работи в сървърен режим. Необходимо е Склад да работи постоянно на основния компютър, за да можете да свържете други компютри към него.

На един или повече други компютри в същата локална мрежа се инсталира приложението за работа в мрежа - Склад Клиент. След като го стартирате въведете IP адреса и порта на сървъра, валидно име и парола за вход в програмата и щракнете бутон "ОК". Владовсофт Склад Клиент ще се свърже към Владовсофт Склад и ще работи с неговите данни. С настоящата версия на Склад Клиент можете да извършвате само продажби и доставки. Склад Клиент е отделна програма и не е част от Склад Плюс. Необходимо е закупуване на отделен лиценз за Склад Клиент за всеки компютър, на който желаете да го използвате.

Изтеглете пълнофункционална 30-дневна версия на Склад Клиент чрез следния бутон:

Изтегли Склад Клиент

Вземете Склад


Склад

Безплатен завинаги

 • До 25 продукта и услуги
 • Работа с баркод скенери и четци
 • Форми за доставки и продажби
 • Множество справки и отчети
 • Предпечатен преглед и печат
 • Ежедневно архивиране на данните
 • Мрежови възможности по технологията клиент-сървър
 • Модули: Каса, Производство, Печалба и загуба

Склад клиент

99 лв за 1 компютър

 • Приложение за работа в мрежа
 • Форми за доставки и продажби
 • Свързва се със Склад и регистрира продажби и доставки при него
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •